UDS-logo-01.png

Удружење за дијабетес Србије основано је 16.7.2015.

Решење о оснивању Статут Удружења
 • Циљеви Удружења су: организовано иницирање, спровођење и унапређивање стручних, научних и едукативних активности у области превенције, дијагностике, лечења дијабетеса и компликација ове болести.

  Ради остваривања својих циљева Удружење ће бити првенствено усмерено на остваривање следећих главних задатака:

  – да иницира и подржи спровођење савремених приступа превенцији, дијагностици и лечењу дијабетеса,

  – да подстиче и подржи спровођење актуелних научних истраживања у области дијабетеса,

  – да омогући правовремену и савремену едукацију о новим сазнањима из области дијабетеса,

  – да подстиче и олакшава сарадњу између појединаца и организација који су заинтересовани за област дијабетеса,

  – да промовише друштвене активности усмерене ка подизању свети о значају дијабетеса,

  – да помаже примену мера у друштву које омогућавају успешнији третман дијабетеса и његових компликација.