9. српски конгрес о шећерној болести, Београд, 15-18.11.2015.

10. српски конгрес о шећерној болести, Београд, 19-22.11.2017.

11. српски конгрес о шећерној болести, Београд, 24-27.11.2015.

12. српски конгрес о шећерној болести, виртуелни формат, 20-26.03.2022.

3rd EASD Postgraduate Course in Belgrade, Belgrade, 23-26.06.2016.

4th EASD Educational Postgraduate Course DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASES, Belgrade, 31.05-02.06.2018.

Central European Diabetes Association (FID) Symposium, Belgrade, 14-15.12.2018.

Future of Therapy 2019.

Virtual CEDA/FID Congress 2020, Belgrade, 13-15.12.2020.

Семинар "Савремена улога медицинске сестре у третману шећерне болести", Београд, 19-20.06.2015.

Семинар "Савремена дијагностика, терапија и превенција у шећерној болести", 2016.

Едукација у дијабетесу: савремени приступ

Београд, 17.09.2016.
Врњачка бања, 15-16.10.2016.
Златибор,12-13.11.2016.

Новине у дијагностици, терапији и превенцији дијабетеса и комликација, 2019.

16-17.04.2019.
24-25.05.2019.
14-15.06.2019.
23-23.09.2019.
28-29.10.2019.
04-05.11.2019.
12-13.11.2019.

Национална школа за рану детекцију и превенцију предијабетеса и типа 2 дијабетеса 21-22.06.2021.

Национална школа за рану детекцију и превенцију предијабетеса и типа 2 дијабетеса 9-10.11.2021.